Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Familj

Alla familjer kan någon gång hamna i situationer när allt känns hopplöst. Det kan vara olika problem som är svåra att hantera på egen hand. Då kan du vända dig till kommunen för att få råd och hjälp.

Besöks- och öppettider

Under kontorstid når du socialsekreterare genom kommunens växel, telefon 0223-290 00.

Akuta fall

Vid akuta fall på kvällar och helger kontaktas Socialjouren i Västmanland. Du når Socialjouren på tel.  021-39 20 66 eller via 112.