Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bli familjehem/kontaktfamilj

Vill ni bli familjehem eller kontaktfamilj? Ibland kan situationen i en familj vara sådan att ett barn eller en tonåring kan behöva bo i en annan familj under en kortare eller längre period. Det kan till exempel handla om hela familjens livssituation eller om barnets eller ungdomens egna svårigheter.

Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller en ungdom i ert hem en eller flera helger i månaden. Han eller hon bor då hos er, ni gör saker tillsammans, hemma eller ute någonstans. Det är ni som familj som bestämmer hur helgen ska se ut.

Som familjehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem för mer permanent boende. Det utgår en ersättning och du får handledning och stöd om du behöver det.

Om du är intresserad av att bli familjehem/kontaktfamilj genomförs en utredning för att se om du passar för uppdraget. Kontakta Individ- och familjeomsorgen om du vill veta mer på telefon 0223-290 000 (växeln).