Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson

Familjehem

Ett familjehem välkomnar någon annans barn eller ungdom som familjemedlem i sin familj. Skälen till att barn/ungdomar inte kan bo hemma är många. För de barn/ungdomar som inte kan bo tillsammans med sina biologiska föräldrar är det viktigt att de får komma till en familj där de kan känna sig trygga och säkra. I ett familjehem kan man bo under kortare eller längre tid. Familjehem kan till exempel vara en ensamstående vuxen med eller utan barn, par i olika åldrar med eller utan barn och de kan ha svenskt eller annat ursprung. Det är socialtjänsten som utreder den ungas eller familjens situation och om behovet av familjehem finns.


Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Hos en kontaktfamilj vistas man kanske en eller ett par helger i månaden, beroende på hur behovet ser ut. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning exempelvis en helg i månaden, eller under längre perioder i samband med skollov, etc. Familjer som behöver stöd kan få en kontaktfamilj, det kan finnas flera olika orsaker till att familjen får stöd.

Kontaktperson

Kontaktperson är en vuxen person som har tid och möjlighet att stötta dig i din vardag. Det finns flera anledningar till att du kan behöva en kontaktperson. Det kan vara så att du behöver komma hemifrån och göra något annat ibland eller behöver prata och få vara med någon som inte tillhör familjen. Ni träffas och gör något tillsammans som till exempel deltar i någon fritidsaktivitet, promenerar, fikar, går och handlar eller går på bio. Det är socialtjänsten som utreder och
beslutar om behovet av kontaktperson finns.