Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Familjerätt

Familjerättsgruppen finns i Västerås stad. Samtal och besök kommer att äga rum i lokalerna i Västerås. Om det finns särskilda skäl eller om det bedöms som lämpligare kan besöken planeras till Norbergs kommun.

Faderskap/föräldraskap

Norbergs kommun kommer även i fortsättningen att ta hand om faderskap/föräldraskap.

 • Faderskap/föräldraskap som gäller sambo-förhållande där båda är överens om faderskapet/föräldraskapet, så kallat S-protokoll
  Telefon: 0223-290 00

Västerås stad ger bland annat rådgivning, erbjuder stödgrupper, frågor om adoption och utreder faderskap förutom samboförhållande.

Råd och stöd

 • Information, rådgivning och stöd
 • Stödgrupper, Barnbyrån, för barn till föräldrar som inte lever tillsammans
 • Stödgrupper, Barn i föräldrars fokus (BIFF), för separerade föräldrar

Faderskap/föräldraskap

 • Utreda faderskap och föräldraskap förutom för sambo-förhållande där båda är överens om faderskapet, så kallat S-protokoll.

Mer information om faderskap/föräldraskap (länk till Västerås stads webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdnad, boende och umgänge

 • Samarbetssamtal
 • Hjälpa föräldrar att träffa avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
 • Lämna snabb-upplysningar efter begäran från domstol
 • Avge utredningar på uppdrag från domstol gällande vårdnad, boende och umgänge

Mer information om Vårdnad, boende och umgänge (länk till Västerås stads webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adoption

 • Utredningar om medgivande för internationell adoption
 • Adoptionsyttrande till domstol
 • Uppföljning efter genomförd adoption

Mer information om adoption (länk till Västerås stads webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Västerås familjerättsgrupp

Telefon: 021-39 13 13

Administratörerna tar emot bokningar av faderskap måndag samt onsdag till fredag mellan 8.30 och 9.30.

Övrig familjerätt har telefontid måndag, onsdag och fredag mellan 10.00 och 12.00 samt alla vardagseftermiddagar mellan 13.00 och 14.30.

Besöksadress: Carl Hennings gata 8
Handikappanpassad entré finns på Carl Hennings gata 12

E-post: familjerattsgruppen@vasteras.se

Postadress: Västerås stad
Familjerättsgruppen
721 87 Västerås