Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Familjerätt

Familjerättens verksamhet flyttar till Västerås
 
Från och med år 2017 kommer verksamheten att bedrivas av familjerättsgruppen i Västerås stad. Samtal och besök kommer att äga rum i lokalerna i Västerås. Om det finns särskilda skäl eller om det bedöms som lämpligare kan de planeras till Norbergs kommun.

Norbergs kommun kommer även i fortsättningen att ta hand om:

Faderskap/föräldraskap

 • Faderskap/föräldraskap som gäller sambo-förhållande där båda är överens om faderskapet/föräldraskapet, så kallat S-protokoll
  Kontakt: vx 0223-290 00

Västerås stad tar hand om dessa ärenden:

Råd och stöd

 • Information, rådgivning och stöd
 • Stödgrupper, Barnbyrån, för barn till föräldrar som inte lever tillsammans
 • Stödgrupper, Barn i föräldrars fokus (BIFF), för separerade föräldrar

Faderskap/föräldraskap

 • Utreda faderskap och föräldraskap förutom för sambo-förhållande där båda är överens om faderskapet, så kallat S-protokoll.

Ytterligare information: Faderskap/föräldraskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdnad, boende och umgänge

 • Samarbetssamtal
 • Hjälpa föräldrar att träffa avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
 • Lämna snabb-upplysningar efter begäran från domstol
 • Avge utredningar på uppdrag från domstol gällande vårdnad, boende och umgänge

Ytterligare information: Vårdnad, boende och umgängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adoption

 • Utredningar om medgivande för internationell adoption
 • Adoptionsyttrande till domstol
 • Uppföljning efter genomförd adoption

Ytterligare information: Adoptionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt Västerås familjerättsgrupp:

021-39 13 13

Telefontid:

10.00-12.00 utom tisdag

13.00-14.30

Besöksadress:

Carl Hennings gata 8

Handikappanpassad entré Carl Hennings gata 12

Postadress:

Västerås stad

Familjerättsgruppen

721 87 Västerås

E-post:

familjerattsgruppen@vasteras.se