Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Funktionsnedsättning LSS

Här hittar du information om LSS (Lag inom stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vem kan få stöd och service?

Kommunen ger stöd och service till personer som har:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
  tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

LSS-insatser som kan bli beviljade:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson.
 • Avlösarservice i hemmet.
  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för barn över 12 år.
  Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Ansökan om stöd

Om du vill ansöka om insatser tar du kontakt med en biståndshandläggare som ger dig mer information och hjälper dig med ansökan. Du kan även söka direkt genom att fylla i ansökningsblanketten för insatser via LSS.

Ansökan om LSS-instanseröppnas i nytt fönster (pdf, 138.9 kB)

 

Relaterad information