Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Avlösarservice i hemmet

 

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas i hemmet hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad.

Det kan ske regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt för anhöriga att få tid till egna aktiviteter eller till samvaro med andra familjemedlemmar.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare är man timanställd och
arbetstiden är flexibel utifrån den enskildes önskemål. Är du intresserad av att bli avlösare, kontakta kommunens biståndshandläggare.

 

 

 

 

 

 

Relaterad information