Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad

Det finns olika former av bostäder med särskild service, de kallas för servicebostad, gruppbostad eller särskilt anpassad bostad. I Norberg finns Lillgården som är en gruppbostad och Cornetten som är en servicebostad.

Gruppbostad

En gruppbostad består av egna lägenheter med gemensamhets-utrymmen i samma hus. Gruppbostaden är till för personer med omfattande behov av tillsyn, omvårdnad och tät tillgång till personal dygnet runt.

Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet.

Servicebostad

Servicebostaden består av enskilda lägenheter i ett bostads-område där de boende har tillgång till personal och gemensamma utrymmen och service i närområdet. Med gemensam service menas exempelvis måltider och omvårdnad.
Därför kan servicebostaden vara lämplig som en mellanform av bostad, mellan en gruppbostad och en helt självständig vardag i egen lägenhet.

Särskilt anpassad bostad

Vuxna som behöver mycket hjälpmedel hemma och en tillgänglig bostad, har rätt till en särskilt anpassad bostad som anvisas av kommunen. Boendeformen är självständig, vilket betyder att det inte ingår stöd som exempelvis personlig
omvårdnad eller praktisk hjälp i bostaden.

Relaterad information