Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de tillhör LSS personkrets grupp 1 eller 2. Det är personer med utvecklings-störning, autismspektrum tillstånd eller som har en betydande och bestående begåvningsmässig funktions-nedsättning på grund av förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Daglig verksamhet erbjuder:

  • En meningsfull sysselsättning
  • Delaktighet i samhällslivet och gemenskap
  • Anpassad verksamhet efter individuella behov


Daglig verksamhet i Norbergs kommun

Det finns idag tre dagliga verksamheter enl. LSS i
Norbergs kommun, Björngården, Björnligan och Kometen.

  • Björngården finns på Esbjörnsvägen 13,
    Öjersbogården. På Björngården arbetar man bl.a. med motorisk träning, sinnesstimulering så som musik, bakning, beröring, social träning.
  • Björnligan finns även den på Öjersbogården. Det är en servicegrupp med olika uppgifter som t ex trädgårdsskötsel,
    sopkörning, enklare flyttuppdrag, ansvar för centralförådet och att vara andra verksamheter behjälplig med diverse enklare uppdrag.
  • Kometen finns i Resedans kök på Kornettgatan. De har till uppgift att serva äldre personer med lunch.


Man kan även ha en praktikplats på exempelvis ett företag.

Relaterad information