Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Rådgivning och personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd är expertstöd av personal med särskild kunskap om levnadsvillkoren för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

Landstinget svarar för insatsen och ansökan görs hos landstinget.