Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Avlösarservice

Avlösarservice enligt Socialtjänstlagen. Har du behov av avlastning eller avlösning i hemmet ska du kontakta en biståndshandläggare. Det gäller för anhöriga som är mantalsskrivna på samma adress som den närstående.

De första 10 timmarna i månaden är gratis, om behovet är större utgår debitering enligt hemtjänsttaxa. 

Tillfällen då man som anhörig kan ansöka om avlösarservice är exempelvis när den anhörige behöver uppsöka läkare eller frisör.

Relaterad information