Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Boendestöd

Boendestödet ger den enskilde hjälp med vardagsrutiner. Vardagsgöromålen genomförs i samarbete mellan individen och boendestödjare. Boendestödet utgår från den enskildes hem, men kan också innefatta situationer utanför hemmet. Boendestödet ska också kunna ge stöd i kontakter med myndigheter och viktiga personer i det personliga nätverket.

Boendestödjarna har tystnadsplikt.

Du som behöver stöd kan ansöka om det hos biståndshandläggare eller socialsekreterare.

Telefontider

Nathalie Andersson, 1:e socialsekreterare vuxen
Måndag- fredag 8.00-9.00

Telefontider biståndshandläggare:

Måndag-fredag 8.30-9.30
Telefon: 0223-29 000 (växel)

Relaterad information