Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Boendestöd

Boendestöd är en biståndsbedömd insats som ger den enskilde hjälp i vardagen

Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering eller aktivering och genomförs i samarbete med individen och boendestödjaren. Boendestödjarens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskilde personens förmågor och vara aktivt stödjande. Målet är att stödja, upprätthålla och utveckla individens förmågor så att hen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället.

För vidare information eller för att ansöka om stöd kontakta ansvarig handläggare via kommunens växel 0223-290 00.