Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Fixar-Malte

Du som fyllt 67 år, är funktionshindrad eller förtidspensionär och bor i Norbergs kommun har möjlighet att få hjälp med lättare insatser.

Du kan få hjälp med:

 • Byte av glödlampor, proppar och batterier
 • Sätta upp tavlor och rullgardiner
 • Sätta upp och ta ner gardiner
 • Hämta eller sätta upp/ner saker från vind, källare eller skåp
 • Flytta mindre möbler
 • Smörja lås och dörrar
 • Fästa sladdar och halksäkra mattor
 • Plantering av en till två blomlådor
 • Annat som innebär fallrisk

Du kan få hjälp med 1-2 saker per gång och det får ta max en timme. Du kan inte få hjälp oftare än ungefär var fjortonde dag. Du ska själv tillhandahålla nödvändigt material. Arbetsuppgifterna ska inte ersätta uppgifter som normalt utförs av hemtjänsten eller av fastighetsvaktmästaren.

Den hjälp du får är avgiftsfri.

Exempel på arbetsuppgifter som inte utförs:

 • Fönsterputs
 • Fönstertätning
 • Persiennarbeten
 • Elarbeten
 • VVS-arbeten
 • Byte av glasrutor
 • Byte av lås
 • trädgårdsarbete
 • snöskottning

Dock kan den som fyllt 67 år och bor i Norbergs kommuns lägenheter vid Skallberget samt kvarteret Syrenen få hjälp med viss snöskottning motsvarande tid som för övriga Fixar-Malte uppdrag. Denna hjälp  utförs dock bara i mån av tid.

Hur får du hjälp av Fixar-Malte?

Du beställer hjälpen av Fixar-Malte genom att ringa:

Telefon: 0223-292 75, 292 76 (telefontid vardagar kl. 7-9)

Relaterad information