Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Det här gör kommunen

Läs mer om kommunens ansvar och åtagande i flyktingsituationen, samt vart du kan vända dig om du har frågor gällande integrationen i kommunen.

Kommunens ansvar och åtaganden

Norbergs kommun har ett avtal med Länsstyrelsen om mottagandet av 28 nyanlända per år. Det finns även ett avtal om mottagande av ensamkommande barn (77 platser).

Kommunen har även ansvar för skola och barnomsorg.

Samhällsorientering för vissa nyanlända

Samhällsorienteringen är 60 timmar, genomförs på modersmål eller annat språk som du kan. I Norbergs kommun är det ABF som är utförare av samhällsorienteringen för nyanlända.

För vem gäller samhällsorienteringen?

 • Du som är mellan 18-64 år och har permanent uppehållstillstånd.
 • Du som folkbokförts första gången i en kommun efter april 2013.
 • Samhällsorienteringen gäller inte för dig som är medborgare i ett EU/ EES- land eller Schweiz, går i gymnasieskolan, är arbetskraftsinvandrare eller gäststuderande/gästforskare.

Samhällsorienteringens åtta block:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

SFI - Svenska för invandrare

Kommunen har ansvar för och erbjuder praktisk hjälp vid bosättning, svenskundervisning (SFI) samt minst 60 timmars samhällsinformation för de nyanlända kommunmedborgarna. Läs mer på Norra Västmanlands Utbildningsförbunds webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Relaterad information