Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Integrationsprojekt

Här kan du läsa om vilka påbörjade och avslutade integrationsprojekt som finns i kommunen.

Projekt NIA , "Norberg I Arbete" Med syfte att i förlängningen öka intergrationen i samhället genom att flera nyanlända med ingen eller låg utbildning, kommer i egen försörjning, ses nu verksamheter och behov över, för en sammanställning som beräknas avslutas under april månad.
För mer information, kontakta Cecilia Morssing, telefon 0223-29 026

Projekt Påfart

Projekt Påfart är ett samarbete mellan Bergslagens folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Tillväxtgruppen i norra Västmanland samt Fagersta, Skinnskattebergs och Norbergs kommuner. Målet är att fler personer på kortare tid kommer till egen försörjning under etableringsperioden. Du kan läsa mer om projektet på Västerås folkhögskolas webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektmedel för integration

Norbergs kommuns projektmedel för integration – beviljade ansökningar

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2016 att 5 miljoner kronor av de extra medel som kommunen tilldelats av riksdagen ska användas till fördelning av medel till projekt för integration. Dessa medel har fördelats till följande sökande:

 • Rädda Barnen beviljades 575 000 för deras projekt Ett tryggt och gott mottagande – Barn på flykt. Projektet ska både skapa barnvänliga platser i anslutning till de asylboenden som finns i Norberg, och utbilda personal och frivilliga i hur man bäst möter barn på flykt. Exempelvis ska utbildningar i traumamedveten omsorg erbjudas.
 • Företagarna Mälardalen beviljades 155 000 för att driva projektet NF-Nyanlänt företagande i Norbergs kommun. Projektet ska ge asylsökande utbildning i hur man driver företag i Sverige, som ett sätt att ge dem värdefull sysselsättning och ta vara på deras entreprenöriella förmågor. Utbildningen drivs i samarbete med ABF och innehåller också generell kunskap om arbetsmarknaden i Sverige.
 • Norbergs AIF beviljades 110 000 för ett projekt som de kallar för Integrationsfotboll. Målet är att starta ett fotbollslag för nyanlända som ska fungera som en inslussning in i de ordinarie lagen. Norbergs AIF beviljades därutöver 45 000 för att genomföra Integrationscupen på ungefär samma sätt som 2015. Deltagare från asylboenden i trakten ska bussas in till Malmheden och spela en cup under en lördag i augusti.
 • ABF – Aros Folkbildningstjänst AB beviljades 450 000 fördelat på två år, för att kunna bemanna det samhällsvägledarkontor som de driver mitt i Norberg. Samhällsvägledarkontoret ska utgöra en mötesplats, vägleda människor till rätt instans och svara på vanliga frågor. Platsen ska också användas till att anordna informationsföreläsningar och träffar med föreningar och andra aktörer.
 • Unkan i Norberg beviljades 60 tkr för att driva ett projekt som heter Skateboard och Integration. Projektet vänder sig till alla ungdomar i Norberg, oavsett hur länge de bott här. Tanken är att få fler att testa på skateboard, och målgruppen unga tjejer ska få extra fokus i projektet.
 • Norbergs AIF beviljades 955 500 kr för projektet Alla på konstgräs. Projektet innebär en utveckling av föreningens integrationsarbete och ett anläggande av en konstgräsplan. Det finansieras också av Allmänna arvsfonden, Sveriges fotbollförbund och Västmanlands idrottsförbund.
 • Norbergs Tennisklubb beviljas 173 000 kr för projektet Integrationsprojekt med Norbergs Tennisklubb 2017. Projektet innebär att erbjuda barn i Norberg kostandsfri träning i tennis.
 • Spännarhyttan/Nyhyttans fiskevårdsförening beviljas 22 500 kr för projektet Fiskecafé vid sjön Värlingen. Projektet ska bjuda in nyanlända som vill fiska tillsammans med redan etablerade Norbergare.
 • Avesta Dance Team beviljas 125 000 kr för projektet Dansa i Norberg. Projektet innebär en satsning på kostnadsfri dans för alla i Norberg, och kommer att drivas under vårterminen 2017.
 • Norbergs Nya Närradio beviljas 175 000 kr för projektet Radio Norberg, information och integration. Projektet syftar till att utöka programutbudet och kommer att ha inriktning mot samhällsinformativa program. Projektet innefattar också arbetspraktik för nyanlända.
 • Källskolan beviljas 20 000 kr för projektet Gemenskap och integration genom läsning. Projektet ska stärka nyanlända elevers språkutveckling genom litteratur på både modersmål och svenska.
 • Källskolan beviljas 20 000 kr för projektet Slöjd i förberedelseklass för nyanlända. Projektet syftar till att stärka upp slöjden för de nyanlända eleverna så att de lättare kan integreras i vanlig klass sedan.
 • Fritidsgården Unkan beviljas 222 000 kr för projektet Projektet innebär att satsa på att få fler tjejer att besöka ungdomsgården. Verksamheten ska innehålla allt från skapande aktiviteter till samtal om hälsa, relationer och värderingar.
 • Fritidsgården Unkan beviljas 545 000 kr för projektet Skateboard- och integrationsprojekt i ett demokratiskt Norberg. Projektet ska växla upp det tidigare beviljade skate-projektet och innebär en satsning på ungdomsdemokration i Norberg.
 • Bergslagens folkhögskola beviljas 150 000 kr för projektet Kulturmöten Norberg 5050. Folkhögskolan vill öka kulturaktiviteten i Norberg och skapa nya mötesplatser för kultur och kontakt mellan människor.
 • Pingstkyrkan Västerås beviljas 187 000 kr för projektet Reflexbricka – en mötesplats för olika världar. Projektet ska skapa möten mellan äldre invånare i Norberg och nyanlända. Projektet vill bidra till att bryta isolering och ensamhet hos båda målgrupperna.
 • Naturskyddsföreningen i Norberg beviljas 10 000 kr för projektet Må bra i naturen. Projektet ska ta med nyanlända personer på utflykter i Norbergs natur, och sprida information om allemansrätten och andra viktiga delar för vårt samspel med naturen.
 • Centralskolan beviljas 300 000 kr för att under ett år anordna lägerskolor i projektet Projektet ska ta med skolungdomar från centralskolan på lägerskolor där teoretiska ämnen ska kombineras med friluftsaktiviteter.
 • NF – Nyanlänt Företagande AB beviljas 400 000 kr för projektet NF – Nyanlänt företagande i Norbergs kommun. Projektet ska ge nyanlända utbildning i hur svenska arbetsmarknad och företagskultur. Projektet innebär också mentorskap med lokala företagare och deltagarna får starta fiktiva företag för att öva sina färdigheter.
 • 2tango beviljas 100 000 kr för projektet Mina branschkollegor/Norbergs kommun. Projektet ska vägleda ett antal nyanlända eller asylsökande akademiker in i sina respektive branscher lokalt, regional och nationellt.
 • Karbenningbygdens ekonomiska förening beviljas 200 000 kr för projektet Laga mat tillsammans! Projektet ska ta emot nyanlända och asylsökande som tillsammans med föreningen ska laga mat och bjuda in verksamheter och andra projekt att äta och umgås tillsammans i Karbenning.

Relaterad information