Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Korttidsplatser enligt SoL

Korttidsplatser för äldre erbjuds efter biståndsbeslut och innebär stöd och omvårdnad under en kortare period, tillfälligt eller återkommande.

 Det kan vara för att den enskilde ska kunna återhämta krafter och träna funktioner som behövs i vardagen för att kunna bo kvar hemma. Det kan också innebära avlösning så att den som vårdar en närstående i det egna hemmet kan få vila.

Det kan också vara en vistelse för akut eller planerad avlösning för närstående som vårdar i det egna hemmet.

Text

Relaterad information