Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård kommunen bedriver är säker, av hög kvalitet och att den utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården.

Detta gör MAS genom att utfärda riktlinjer/direktiv för hälso- och sjukvården och följer upp vårdkvaliteten genom kontinuerliga kvalitetsgranskningar och genom att allmänt fungera som ett stöd för personalen ute i socialförvaltningens olika verksamheter.

Därutöver utreder MAS de avvikelser som sker inom vårdverksamheten och anmäler allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Relaterad information