Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Samhällsorientering för vissa nyanlända

Samhällsorientering för vissa nyanlända

Vem gäller erbjudandet?

Du som är mellan 18-64 år och har permanent uppehållstillstånd
Du som folkbokförts första gången i en kommun efter april 2013
Samhällsorienteringen gäller inte för dig som är medborgare i ett EU/ EES- land eller Schweiz, går i gymnasieskolan, är arbetskraftsinvandrare eller gäststuderande/gästforskare.

Samhällsorienteringen är 60 timmar, genomförs på modersmål eller annat språk som du kan.

Samhällsorienteringen innehåller åtta olika block:
• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Individens rättigheter och skyldigheter
• Att bilda familj och leva med barn i Sverige
• Att påverka i Sverige
• Att vårda sin hälsa i Sverige
• Att åldras i Sverige. 

I Norbergs kommun är det ABF som är utförare av samhällsorienteringen för nyanlända.

Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse, kontakta etableringssamordnare Cecilia Morssing.

 

 

Relaterad information