Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Psykisk funktionsnedsättning

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller någon i vår närhet.

En person har en psykisk funktionsnedsättning om hon/han har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och att dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att
bestå under en längre tid.

Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet eller att umgås med andra. Förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter kan påverkas. Syftet med kommunens stöd är att underlätta och stödja dig i ditt vardagliga liv.

Relaterad information