Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Särskilt boende - äldreomsorg

Exempel

När behovet av tillsyn, vård och omsorg ökar och kraven på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i det egna hemmet finns möjlighet att ansöka om särskilt boende för äldre.

Det finns två olika boenden för äldre i Norberg:

  • Björkängen som är ett äldreboende med 56 platser fördelat på fyra avdelningar.
  • Granbacken som är ett äldreboende anpassat för personer med demenssjukdom, med 20 platser fördelat på två avdelningar.

De flesta lägenheterna i äldreboendena är små med generösa hygienutrymmen. Flertalet har kök eller pentry. Det finns även några tvåor med kök eller pentry. Trygghetslarm finns i alla lägenheter och personal finns tillgänglig dygnet runt. Måltider serveras i gemensamma matsalar eller i den egna bostaden. Olika aktiviteter och samvaro äger rum i det gemensamma allrummet eller i samlingssal i närheten.

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom särskilda boenden, för att säkerställa detta finns sjukvårdspersonal tillgänglig dygnet runt.

Relaterad information