Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Ung och mår dåligt?

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Här hittar du information om hjälp, stöd och vård som samhället erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt. Du kan läsa om de olika resurser som finns, vart du kan vända dig och vilka orsaker som kan finnas till att barn och unga mår dåligt.

Norbergs kommun och landstinget Västmanland arbetar aktivt för att öka samarbetet och samordningen mellan aktörer för att ungdomar i Norberg ska få rätt insats. Ett led i det arbetet är att Norbergs kommun och landstinget Västmanland tillsammans tagit fram information om hjälp och stöd.

Vid akuta ärenden under dagtid kontakta Individ- och familjeomsorgen i Norberg via kommunens växel.

Obs! Vid akuta ärenden under kvällar, nätter och helger kontakta socialjouren Västmanland telefon 021-39 20 66, eller via SOS Alarm 112.

Vid akuta ärenden under dagtid kontakta Individ- och familjeomsorgen i Norberg via kommunens telefonväxel.

Kl. 08:00- 16:00: 0223 -0223-29000.

Kl 16:00 - 16:30: 0223 - 292 93.