Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Vuxen

Här finns information om vilken hjälp kommunen kan erbjuda den som är orolig över sitt intag av alkohol eller narkotika eller har ett beroende. Viss hjälp kan fås utan att du blir registrerad i socialregistret.

Det finns även hjälp att få för dig som är anhörig till någon med ett missbruksproblem.

Kontakta vuxenhandläggarna om du vill veta mer eller göra en ansökan om insatser.

Relaterad information