Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Riskbruk och missbruk

Vill du söka hjälp? Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp med att sluta? Har du problem med spel om pengar och vill ta hjälp?

Missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel om pengar, är ett problem som inte bara drabbar den missbrukandes hälsa utan även kan skapa förödande konsekvenser för familjen, arbetet, skolan, ekonomin och livet i sin helhet.

Du som är anhörig till någon med missbruk kan också få hjälp och stöd.

Om du vill ha ytterligare information så vänligen ta kontakt med vuxenhandläggarna.

Relaterad information