Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Slussen

Slussen är en öppen verksamhet som finns belägen i Fagersta kommun och som från september 2013 delvis drivs även av Norbergs kommun. Slussen vänder sig till de som är oroliga för sin konsumtion av alkohol, lugnande medel eller narkotika och som vill ha hjälp att ändra sina vanor men även de som har missbruksproblem är välkomna att ta kontakt.

På mottagningen kan man få hjälp med stöd- och
motivationssamtal, behandlingssamtal och medicinsk rådgivning. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra personer som påverkas av någons missbruk är också välkomna att ta kontakt .

På Slussen kan man vara anonym.