Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Färdestugan

Färdestugan i byn Fliken byggdes omkring 1850. Den användes som övernattningsställe av de forbönder som passerade. Forbönderna fraktade järnmalm från gruvorna i Norberg till bland annat Norns bruk i Dalarna. Malmfororna gick på vintervägar från Kärrgruvan i Norberg över mossar och sjöar bland Norn.

Cirka fyrtio män rymdes i färdestugan. Tjugo fick sova i väggslafen som går längs hela ena långväggen och lika många på golvet. Det fanns också ett stall med plats för 32 hästar. Stallet revs i början av 1900-talet. 1916 var den sista vintern som malmfororna gick till Norn.

1930 skänktes Färdestugan till Norbergs Hembygdsförening och kort därefter blev den vandrarhem i Turistföreningens regi. Stugan ägs numera av Norbergs kommun. Från 2010 och framåt kommer färdestugan att restaureras, bland annat genom olika byggnadsvårdskurser.

Relaterad information