Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Norbergs kyrka

Historik om kyrkan och dess inventarier

I Norberg har troligen funnits kyrka eller kapell redan före den nuvarande kyrkan, som är byggd i slutet av 1300-talet och uppförd i gråsten. Den saknade från början torn utan hade en fristående klockstapel. 1697 ersattes klockstapeln med ett torn med smäcker spira (lik den som ännu idag kan ses på Romfartuna kyrka).

Två gånger har kyrkan utsatts för brand, 1608 och 1727. Vid branden 1727 ödelades praktiskt taget hela den östra sidan om ån i Norbergsby, varvid också kyrkans torn och det mesta av kyrkans inventarier blev lågornas offer.

Läs mer på Norberg-Karbennings församlings egen hemsida, se högerspalt.

Relaterad information