Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Föreningar och bidrag

Har du funderingar om vilka bidrag och stöd din förening kan få? Här hittar du information om föreningar och bidrag.

I Norberg finns det föreningar som är uppdelade på 12 olika kategorier:

 • Idrottsorganisationer
 • Bostadsrättsföreningar
 • Fackliga organisationer
 • Fiskevårdsföreningar
 • Handikapporganisationer
 • Kulturella organisationer
 • Körer och musikföreningar
 • Nykterhetsorganisationer
 • Politiska organisationer
 • Religösa organisationer
 • Studieorganisationer
 • Övriga föreningar

Meddela gärna förändringar i registret så att det hålls uppdaterat.

Relaterad information