Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Digerkälla

Exempel

Brunns- och badanstalten Digerkälla har varit känd sedan medeltiden.

Källan ligger djupt inne i skogarna mellan Nyhyttan, Olsbenning och Bjurfors, cirka 8 kilometer från Norberg efter riksväg 68 mot Avesta.
En sägen säger att källan blev upptäckt under digerdöden.

Under 1800-talets tidigare del, var källan livligt besökt. Efterhand byggdes ett enklare badhus vid källan för att sedan utvidgas med brunnspalviljong, massageinstitut och baracker för bostads- och serveringssändamål.

Digerkälla lades ned 1914 och byggnaderna revs samma år. År 1941 uppförde Norbergs Hembygdsförening en ny brunnspaviljong för att markera dess läge.

Relaterad information