Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Landforsens mulltimmerhytta

Landforsen

Vid Landforsen har järn framställts sedan 1600-talet. Idag finns en masugn från 1785, en mulltimmerhytta, och gaveln av en hammarsmedja kvar. Smedjan var helt förfallen redan på 1760-talet, men masugnen, en av de få från sin tid, är bevarad. Grunderna till den stora, betydligt yngre, förvaltarbostaden och dess källare syns ännu i den förvildade trädgården.

Landforsen tillhörde det närliggande Högfors bruk. Råvaran, järnmalmen, fraktades hit från gruvor i Norberg och produkten, tackjärn, vidareförädlades i Engelsberg. Driften upphörde kring 1840.

Runt masugnens pipa av natursten finns kraftiga stenmurar. Utanför dem ett knuttimrat stockverk. Mellanrummet är fyllt med sand eller mull. Hyttan lämnades öppen upptill för flamman som alltid brann. Masugnar byggdes i en sluttning, då blev det lättare att köra kol och malm till toppen.    

Bälgarna, som gav nödvändig luft, drevs av vattenhjul. Hyttplatser måste därför ligga vid vattendrag.  Högre upp i ån finns en stendamm för reglering av vattnet.

Relaterad information