Huvudmeny

Norberg - låt dig överraskas

Motions- och cykelleder

Exempel

Runt om Norberg finns mycket skogbevuxen mark som lämpar sig för härliga skogspromenader, svamp- och bärplockning. I kommunens södra del i Karbennings socken finns mera jordbruksmark och där är landskapet mera öppet.

Bruksledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bergsmansbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norbergsleden:
Denna knappt två mil långa vandring Norberg runt är en omväxlande upplevelse av natur, kultur och historia.
Norbergsledenöppnas i nytt fönster (pdf, 9 MB)

Benningeleden:
Cykelkartan har tagits fram i projektet "cykelled genom Karbenningbygden" år 2010, av lokala föreningar och med stöd av Länsstyrelsen inom ramen för kommunala naturvårdsprojekt.
Benningeledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EngelbrektsTuren MTB:
Markerad året om. Du startar i början på Centralskolans parkering.
"Helan" är ca 70 km och "Halvan" är ca 40 km. Följ de gula markeringarna.
Var lite uppmärksam när du kommer tillbaka till Klackberg: "Helan" svänger du mot Flängan och "Halvan" ut på banvallen runt sjön ner mot Norberg.Mer info på www.engelbrektsturen.selänk till annan webbplats

EngelbrektsTuren

Relaterad information